talare 

Sofia Öhrner

Sofia Öhrner är förskollärare på Norlandia förskolor.

ATT LEDA STORA BARNGRUPPER

Organisera stora barngrupper kräver relationskompetens, flexibilitet och struktur men också ledningsstöd och tydlighet. Hur kan organisationen stödja en hög kvalitet på förskolan som främjar barnens utveckling. Med erfarenheter från en vardag med många barn bjuder förskolläraren Sofia Öhrner och förskolechefen Malin Wikström på lärdomar från en verksamhet som fungerar. Hur kan man hålla en hög kvalitet och erbjuda en god undervisning i en vardag med många barn? Hur kan man som pedagog använda sig av förskolans utbildningsmiljöer som stöd i undervisningen. Hur kan man organisera dagen för att varje barn ska få komma till sin rätt, få god omsorg, utvecklas och lära sig massor? Du får konkreta tips och verktyg för att utveckla en organisation med många barn.