top of page
jelleke-vanooteghem-Wa-HNVNskTI-unsplash.jpg

Psykisk hälsa 
- en utbildning

Hur skapar vi trygga och välmående individer?

Sep 2024 Stockholm/Digitalt 

I en tid av ökad psykisk ohälsa hos barn är förskolans roll avgörande. Förskolan, som barnens primära vardagsmiljö, är nyckeln till att forma trygga individer.

Utbildningen ger en aktuell bild av barns psykiska hälsa, introducerar resiliens och utforskar hur vi kan stärka detta i förskolemiljön. 

En del av dagen ägnas åt att utforska hur vi kan stärka vår egen resiliens, både individuellt och som grupp med kollegor. 

Paulina Gunnardo_pressfoto.png

Utbildningens lärare

Paulina Gunnardo, barnrättsstrateg +

Anneli Öhrling,

kurator på BRIS

Utbildningen i korthet

PSYKISK HÄLSA & RESILIENS

SVÅRA SAMTAL MED FÖRÄLDRAR

FOKUS på dig, PEDAGOGEN

        DELAR I INNEHÅLLET:

 • Omvärldsanalys och aktuell lägesbild

 • Förskolan

 • Barnet

 • Föräldrarna

 • Pedagogerna

 • Barnkonventionen - Barnets rätt till psykisk hälsa

 • Utbildare: Paulina Gunnardo, barnrättsstrateg och Anneli Öhrling, kurator på BRIS

 • Tider för dagen: 8.30 - 16.00

 • Endast 12 platser 

 • NÄR: SEP 2024 8.30 - 16.00 + EN DIGITAL TRÄFF

 • VAR: Välj mellan att delta på plats på NORRBACKAGATAN 60, STOCKHOLM DIGITALT via ZOOM.

 • VAD: UTBILDNING (FÖRELÄSNING & WORKSHOPS)

 • VEM: FÖRSKOLLÄRARE, REKTOR & BARNSKÖTARE

 • HUR: ANMÄL INTRESSE VIA KNAPP NEDAN

        PROGRAM

 • 8.30-9.15 

  Hur har barn det idag? Aktuell lägesbild från rapporter och studier. 

 • 9.15 - 10.15 

  Hur främjar man psykisk hälsa och resiliens hos barn? 

 • 10.15 - 10.30

   Fika

 • 10.30 - 11.30 

  Workshop och trepartssamtal

 • 11.30-12.30

   Lunch

 • 12.30-13.45 

  Svåra samtal med föräldrar. Passet hålls av Anneli Öhrling från BRIS 

 • 13.45 - 15.45 

  Den egna resiliensen  - fokus pedagogen

 • 15.45 - 16.00 

  Sammanfattning och avslutning av dagen

 

 • Pris: På plats: 3995 kr + moms
   Via Zoom 3495 kr + moms 

 • LUNCH & FIKA INGÅR

Jag vill veta mer! 

bottom of page