top of page
daiga-ellaby-JZ51o_-UOY8-unsplash.jpg

KONFERENSPROGRAM
6 NOV

En bra förskola gynnar barnets psykiska hälsa och och kan vara en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa - nu och i framtiden. I en tid när den psykiska ohälsan hos barn ökar och samhället står inför nya utmaningar är det extra viktigt att lyfta förskolans roll för det enskilda barnet och samhället i stort och att förskolan får förutsättningar för att rusta barnen till starka och trygga individer.

Image by Mathilde Langevin

8.00 - 8.30
Registrering & kaffe

Vi öppnar dörrarna 8.00 och startar första passet 8.30.

8.30 - 8.45
Hur har barn det idag? Aktuell lägesbild 
Fredrik Svensson & Paulina Gunnardo

Aktuell lägesbild utifrån färska rapporter och studier samt barnets rätt till hälsa och välmående samt genomgång av dagen 

FredrikPaulina.png
Lena Almqvist HVV.png

8.45 - 9.20

Förskolans roll för att främja psykisk hälsa
Lena Almqvist, professor i psykologi 

En bra förskola kan främja barnens psykiska hälsa och stärka deras resiliens. Men hur ser en sådan förskola ut? Lena Almqvist föreläser utifrån rapporten “Forskning i korthet: Förskolans roll för att främja psykisk hälsa” och beskriver vad aktuell forskning säger om hur förskolan kan gynna barns sociala, kognitiva och språkliga utveckling och bidra till psykiskt välbefinnande på olika sätt.

9.20 - 10.10 

Konkreta exempel på hur du kan främja barns psykiska hälsa i förskolan
Anna Hellberg Björklund

Anna 2.jpg

.

Förskolan ska bedriva en utbildning som är tillgänglig för alla barn, där en god psykisk hälsa främjas. I praktiken handlar det om att med en förståelse om vad psykisk hälsa hos små barn som grund, arbeta medvetet med relationer, känslor, stress och gruppklimat. Arbetslaget, dess förhållningssätt och barnsyn är i detta centralt. 

I denna föreläsning fokuserar vi på att omsätta förståelse för de yngsta barnens psykiska hälsa i konkreta strategier. Betydelsefulla utgångspunkter och verktyg tillhandhålls och appliceras i konkreta exempel från förskolans vardag. 

 

Anna Hellberg Björklund,psykolog och specialist i pedagogisk psykologi, med inriktning förskolepsykologi, föreläser utifrån sin senaste bok Främja barns psykiska hälsa i förskolan (2023). 

Lite ur innehållet:

  • Stress – vad utgör negativ stress för barn och hur hanterar vi stress i våra verksamheter? 

  • Barnsyn och utgångspunkter formar förhållningssättet

  • Arbeta hälsofrämjande med barns känslomedvetenhet

  • Relationen som skyddsfaktor, verktyg för att stärka relationer

_N1A9869.jpg

10.10 - 10.30

Fika i Maker Square

10.30 - 11.30 

Svåra samtal i mötet med föräldrar
Anneli Öhrling

Bris har årligen kontakt med tusentals barn, unga  och vuxna och vet vilken skillnad samtal gör. Det är vanligt med osäkerhet när vi ska prata om ämnen som känns svåra, känsliga eller privata. Under föreläsningen beskriver Bris vanliga utmaningar och ger konkreta tips och råd för hur vi kan skapa möjlighet till fler och bättre samtal med föräldrar, som kan göra skillnad för barn. Målet är att vi ska bli trygga även i de svåra samtalen."

BRIS_2020_ANNELI_0041_edited.jpg

11.30 - 12.30

MakerSquare2.jpg

WORKSHOP 
Maker/Master eller Leader Class 

Maker/Master Class riktar sig till förskollärare, barnskötare och specialistbefattningar i förskolan & Leader Class mot rektorer, skolledare och övriga chefer i förskolan
 

12.30 - 14.40

Maker/Master Class

Workshop: Konsten att leda sig själv

 
Maria-Pia Gottberg

Ett gott självledarskap innebär att vara bra på att hantera, anpassa och styra sig själv i olika situationer och relationer. Självledarskapet gör det lättare att handskas med olika slags krav, förändringar, utveckling, konflikter och andra utmanande situationer. Genom att utveckla förmågan att leda oss själva får vi lättare att möta motgångar och att stötta barnen så att även de kan leva sina bästa liv. 

Maria-Pia Gottberg.png

Lunch i Maker Square
 

Som rektor använder vi samtalet som ett viktigt verktyg för att leda och fördela arbetet i våra verksamheter. I leader class djupdyker vi i hur vi kan öka vår förmåga att hantera de många gånger svåra samtalen, men även hur vi kan gå från prat till lärande samtal, oavsett om vi talar om vår egen personal grupp eller utmanande föräldrar till barn i förskolan.  

Leader Class
Workshop:
Samtalet som verktyg i ledarskapet
Fredrik Svensson
 

14.40 - 15.00

Fika i Maker Square

Fredrik_Large.jpg

12.30 - 14.40

_N1A9869.jpg
IMG_9383_edited.jpg

15.00 - 16.00

Att spela Håkan-Bråkan, Max och sig själv
Gabriel Odenhammar

Gabriel blev känd över hela Sverige som liten när han spelade Håkan Bråkan i 1991 års julkalender Sunes Jul. Uppdragen fortsatte komma men när vuxenlivet knackade på väntade livskris då identiteten som själsligt byggts upp inte överensstämde med verkligheten. Vem var han egentligen? Vikten av att få vara den man är och framförallt välja själv är något Gabriel tror ger en människa framgång i själen.

 

Efter Gabriels gripande berättelse följer ett samtal med Gabriel från scen om förskolans viktiga roll för att barn ska växa upp till trygga och självständiga individer, identitetsskapande i tidig ålder, hur barn formas i relation till andra och vikten av att barn har trygga vuxna de kan vända sig till. Under samtalet mellan Gabriel och moderator Paulina Gunnardo kommer du som deltagare ha möjlighet att ställa dina frågor till Gabriel.

Partner

bottom of page