Förskola21-appen

Förskola21 erbjuder kostnadsfri fortbildning för all personal i förskolan, distribuerad i en helt ny app, Förskola21, tänkt att användas på både individ- och verksamhetsnivå. I appen finns material att ta del av enskilt eller tillsammans i större grupper. Innehållet består dels av filmer med frågeställningar och dels uppföljande quizzar. Allt fortbildningsmaterial i appen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Appen Förskola21 finns tillgänglig i App Store och Google Play

Har du frågor eller förslag kring appen? Vill du bli publicerad med en text, en artikel eller ett inlägg i appen Förskola21? Eller kanske någon du gärna skulle vilja se i en intervju? 

 

Kontakta oss med dina idéer, ett inlägg eller ett förslag på inlägg.

Vill du få nyhetsbrev från oss?

Förskola21

Norrbackagatan 60

113 34 Stockholm

© 2019 Meet In Grid

  • Instagram
  • Facebook
  • Linkedin - Vit Circle