top of page

Förskola21-appen

Förskola21 erbjuder kostnadsfri fortbildning för all personal i förskolan genom appen Förskola21.  Den kan användas på både individ- och verksamhetsnivå.  Innehållet består dels av filmer med frågeställningar men även artiklar och blogginlägg. Allt fortbildningsmaterial i appen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Appen Förskola21 finns tillgänglig i App Store och Google Play

En ny version av appen släpptes 22 dec 2022. Uppdatera appen i era telefoner. 

Har du frågor eller förslag kring appen? Vill du bli publicerad med en text, en artikel eller ett inlägg i appen Förskola21? Eller kanske någon du gärna skulle vilja se i en intervju? 

 

Kontakta oss med dina idéer, ett inlägg eller ett förslag på inlägg.

Vädergaranti på Förskola21 Festival
RASTER_BLÅ.png
Förskola21 appen, gratis fortbildning
bottom of page