top of page

Nyheter

Utbildning 2024 - Untitled Page (2).png

NY KONFERENS 16 MAJ I STOCKHOLM

En bra förskola gynnar barnets psykiska hälsa och och kan vara en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa - nu och i framtiden. I en tid när den psykiska ohälsan hos barn ökar och samhället står inför nya utmaningar är det extra viktigt att lyfta förskolans roll för det enskilda barnet och samhället i stort och att förskolan får förutsättningar för att rusta barnen till starka och trygga individer.

På konferensen den 16 maj kommer du att få ta del av intressanta föreläsningar, workshops & mycket mer. 

Läs mer här

Utbildning 2024 - Untitled Page (5).png

PAULINA GUNNARDO, BARNRÄTTSTRATEG & ANNELI ÖHRLING, BRIS - UTBILDNINGENS LÄRARE

Utbildningen är skapad av Paulina Gunnardo som har många års erfarenhet av att främja barns psykiska hälsa genom hennes arbete på barnrättsorganisationen Trygga Barnen, föreläsningar, som expert i diverse poddar, skribent samt arrangör av utbildningar. 

Under dagen får ni dessutom ett pass med Anneli Öhrling som är  kurator & skribent på BRIS.

Läs mer här

Utbildning 2024 - Untitled Page (1).png

NY UTBILDNING - FÖR ATT FRÄMJA BARNS PSYKISKA HÄLSA

Utbildningen ger en aktuell bild av barns psykiska hälsa, introducerar resiliens och utforskar hur vi kan stärka detta i förskolemiljön. 

En del av dagen ägnas åt att utforska hur vi kan stärka vår egen resiliens, både individuellt och som grupp med kollegor. 

Lärare: Paulina Gunnardo, barnrättsstrateg & Anneli Öhrling, kurator på BRIS

Plats: Norrbackagatan 60 - Sthlm 

Tid: 8.30-16.00

Läs mer här

bottom of page