nyheter


VAD HÄNDER I ATELJÉN?

- Eva tuvhav Gullberg gästbloggar


bloggpremiär på förskola21!

Svensk förskola - sträck på er!

- Katinka vikingsenNyhet!

ROLLER I FÖRSKOLANS UTBILDNING OCH UNDERVISNING

- ETT STÖDMATERIAL

Vi vet att du och dina kollegor har funderat kring de olika rollerna inom förskolans utbildning och undervisning och därför har vi tagit fram detta material. Stödmaterialet är utarbetat i samarbete mellan Förskola21 och dess nätverk Förskola21 MeetUp, Meet In Grid, Lärarförbundet med dess referensorgan samt Christian Eidevald, utvecklingschef för förskoleförvaltningen i Göteborgs stad och forskare vid Göteborgs universitet, tidigare docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet. Syftet med materialet är att stödja arbetet med tolkningen av skollag och läroplan kring de olika rollerna inom utbildningen och undervisningen i förskolan.