workshop

i master & Maker class ingår en valfri workshop under dagen. Du väljer själv vilken som passar dig bäst.

9.15 - 10.15

MERA LERA - Sinnligt • Vetenskapligt • 

Hållbart • Digitalt

Hur mycket kunskap ryms i en klump lera? I en estetisk lärprocess får du uppleva lerans möjligheter till kunskap, sinnlighet och uttryck.

Du får veta mer om metoder och upplägg hantering och teknik, redskap och loose parts återupplivning av använd lera. Tillsammans reflekterar vi över hur lera kan användas som pedagogiskt verktyg i undervisningen och hur vi kan nå mål i förskolans läroplan vi inte kunde ana.  Workshopen leds av Eva Tuvhav Gullberg.


ÅTERBRUKSMATERIAL - FRÅN ANALOGT TILL DIGITALT

I en skapande workshop arbetar vi med fulpåsar med fint innehåll. Du skapar analogt hos oss och arbetar sedan vidare digital form på vårt Maker Square. Workshopen hålls av Anette Eskilsson(Mölndals stad) och Carina Eriksson (Sinkadusen, Mölndal)

10.30 - 11.30

On-line/Off-line

En rolig och annorlunda programmeringsworkshop där du får testa att programmera med känslouttryck analogt och digitalt. Ställ frågor om programmering och testa nya verktyg  med pedagogerna Sofia Winerdal och Anton Fagergren från Hands-On-Science . 

 

SAMTALSWORKSHOP FÖR FÖRSKOLLÄRARE

Lärarförbundet erbjuder tillsammans med Christian Eidevald en workshop i ämnet "Undervisning i förskolan"

 

FRÅN DET ANALOGA TILL DET DIGITALA

Den här workshoppen kommer att handla om datalogisttänkande - hur vi kan jobba analogt för att förbereda för digital kompetens. Vi kommer att fokusera på hur man kan starta med programmering analogt men också om dansprogrammering och Lego. Du kommer också att få se exempel på digitala hjälpmedel till programmeringen. Workshopen leds av Tomas Jansson, IKT- pedagog i Österåkers kommun.

 


12.15 - 13.15

”Barnen var glada, vi hade kul och lärde oss mycket!” - sociala medier som kommunikation i förskolan

Förskolan är en demokratisk arena där stora saker händer varje dag i barns och pedagogers lärande. Genom sociala medier har det skapats möjligheter att synliggöra och skapa transparens kring förskolors inre arbete. Men hur synliggör förskolan utbildning och undervising så att sociala medier inte blir fotoalbum med happenings från verksamheten? Hur kan vi istället använda sociala medier för att visa det avancerade lärande barn skapar erfarenhet kring och där ledning och pedagoger, med stolthet, bidrar till bilden av förskola som en grundläggande del i barns livslånga lärande?  Workshopen leds av Erika Kyrka-Seger. 

 

FRÅN DET ANALOGA TILL DET DIGITALA

Den här workshoppen kommer att handla om datalogisttänkande - hur vi kan jobba analogt för att förbereda för digital kompetens. Vi kommer att fokusera på hur man kan starta med programmering analogt men också om dansprogrammering och Lego. Du kommer också att få se exempel på digitala hjälpmedel till programmeringen. Workshopen leds av Tomas Jansson, IKT- pedagog i Österåkers kommun.

 


13.25 - 14.25

Bygg och programmera en interaktiv saga

Integrera digitala miljöer i verksamheten med enkla medel. Programmera ljud och interaktivitet till en klassisk saga med hjälp av kodresursen Scratch och Makey Makey. Kom och inspireras till digitalitet tillsammans med pedagogerna Sofia Winerdal och Anton Fagergren från Hands-On-Science.

 


Känslosmarta barn i framtidens förskola

Höga förväntningar och många möjligheter riskerar att göra barn stressade och pressade. Förskolan, som ska förbereda för livet, behöver därför lära barn att förstå och handskas med känslor, utveckla empatisk förmåga, impulskontroll och konflikthantering. 

Det är smart att veta vad man känner och kunna tala lugnande till sig själv. Barn som tidigt får lära sig hur blir tryggare och kan lättare leva sig in i andra vilket skapar lugnare barngrupper och ger mer tid och energi för övriga aktiviteter.

Denna workshop ger konkreta verktyg och inspiration för att stärka självkännedom, medkänsla och inlevelseförmåga med andra. Aktuell hjärnforskning omsätts till praktisk handling med hjälp av  gestaltning och humor. Smart och med mycket känsla.

Workshopen leds av Maria-Pia Gottberg, Ursula Schober och Fredrica Isenborg