• Instagram - Vit Circle

Maria-pia
Gottberg

Känslans ABC

Med självklarhet möter barn tidigt både alfabetet och siffror, först i hemmet och sen när de börjar i förskolan. De är båda grundläggande och livsviktiga språk, eller verktyg, för att barnet successivt ska kunna förhålla sig till- och förstå sin omvärld mer och mer. Men det finns fler livsviktiga språk än så.

 

Maria-Pia menar att det måste vara lika självklart att barn utvecklar "Känslans ABC" som att lära sig läsa och skriva. Att tidigt få lära sig uppfatta, tolka och förstå sina egna och andras känslor, är en av nycklarna till att barn utvecklas i linje med värdegrunden som anges i läroplanens kapitel 1 och 2. 

Med ett högt tempo och konkreta exempel ringar Maria-Pia in vad hon menar med Känslans ABC och hur vi som individer, och medborgare, skulle bli så mycket mer känslosmarta och vad det skulle kunna få för positiva effekter i samhället.

 

Efter föreläsningen träffar du Maria-Pia i montern FRIENDY på Maker Square där hon tillsammans med Montessoripedagogen Fredrica Isenborg och Teater U - skådespelaren Ursula Schober låter dig testa Känslans ABC i en mini-workshop. Varmt välkommen! 

Maria-Pia Gottberg är författare och föreläsare samt grundare av känslodockan Friendy.   

Förskola_utan_grön_RGB.png