talare 

Pernilla unevik

Pernilla Unevik, är förskollärare och specialpedagog, utbildad i professionella samtal med bland annat pedagogisk handledning som verktyg. Pernilla är också utbildad sensomotorisk tränare.


Pernilla arbetar som specialpedagog på Pedagogcentrum i Österåkers kommun med övergripande stöd och utveckling mot förskolor och skolor.

Hon driver också sitt företag Specialpedagogkompetens där hon är en uppskattad föreläsare och fortbildare runt om i landet, bland annat på uppdrag av Lärarfortbildning AB. Hon fortbildar kring barn som utmanar, specialpedagogik och sensomotorik.


Pernilla har lång erfarenhet av att arbeta inom förskolan, såväl i barngrupp, men också som pedagogisk ledare. Hon har arbetat som förskolechef samt varit med och drivit ett övergripande projekt kring systematiskt kvalitetsarbete i en kommuns alla förskolor.


Hjärnan, sinnena och motoriken i samspel

Grunden för tillväxt, utveckling och lärande i ett barn börjar med sensorisk (sinnena) och motorisk interaktion med världen. Man skulle kunna säga att vi är förprogrammerade. När hjärnan och nervtrådar utvecklas, börjar det med rörelse och stimulering av sinnena. Ett litet barn tränar och utvecklar sitt nervsystem genom sensomotorik och motorik.

I den här föreläsningen får du förståelse för motorikens och sinnenas betydelse för vidare utveckling. Pernilla utgår från lärandets pyramid där grunden är sinnenas samspel och de reflexer som leder till nästa steg. Varje nivå och färdighet i pyramiden bygger på varandra och bör arbeta i harmoni för att enkelt klara av dagliga färdigheter.  Svårigheter med lägre nivåer i pyramiden, kan göra det svårt att enkelt klara av de högre.

Medveten motorisk rörelseträning i förskola och skola
- Hur kan du som pedagog bli medveten om och utmana barnen vidare till nästa steg, erbjuda en stimulerande miljö och medvetet arbeta med motorik och sinnen så att de får känna att de lyckas?

Den här föreläsningen ger dig inspiration och nya tankar och nya glasögon att se med, men också en bekräftelse på mycket som du redan gör som är bra.