talare 

Maria-Pia Gottberg

Maria-Pia är en av Nordens mest uppskattade föreläsare när det handlar om att möta barns känslor. Hon är författare, mental tränare och har utvecklat konceptet Friendy som används i ett stort antal förskolor och skolor. Hennes senaste bok heter Medkänslans pedagogik.

Stressfri och känslosmart förskola

Mycket av det som skapar stress i förskolan kan du som arbetar där inte ensam ändra på. Under föreläsningen fokuserar vi därför på det som går att påverka. Genom kunskap om hur vår sociala hjärna fungerar är det lättare att identifiera och förstå både eget och andras beteende. Vi kallar det känslosmart.

Forskning visar att det mest effektiva sättet att motverka stress är att kunna tala lugnande till sig själv och att sätta ord på känslor. Självkännedom pekas också ut som en avgörande faktor för att förebygga och motverka stress.

Vad behöver du veta om hjärnan och om känslor för att hjälpa barn att handskas med stress och motgångar? Hur skapas lugna och trygga grupper? Och vad behöver du förstå om dig själv för att lyckas?


Maria-Pia guidar oss mot en mer stressfri och känslosmart förskola där lek, omsorg och lärande genomsyrar inte bara barnens utan också de vuxnas vardag. Mycket inspiration och konkreta tips utlovas.


Med stöd i aktuell forskning, beprövad erfarenhet och mångårigt samarbete med förskolor har hon utvecklat metoder och verktyg som idag används på förskolor och skolor runt om i Norden. I samband med föreläsningen går det att köpa böcker och annat material till reducerat pris.