talare 

maria klasson

Maria arbetar med tillsyn av fristående förskolor i Huddinge kommun. Maria har en bred erfarenhet av utvecklingsarbete inom förskolan. Hon har bland annat arbetat som förskollärare, ateljerista, förskolechef och utvecklingspedagog mot språk och matematik på barn och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun.

Maria har under lång tid intresserat sig för hur de estetiska uttryckssätten påverkar lärandet och har under många år hållit fortbildningar för pedagoger. Marias hjärtefråga är hur förskolan säkerställer att alla barn får uttrycka sig på det sättet de önskar såväl multimodalt som verbalt. Maria har även skrivit boken "En likvärdig förskola - alla barns rätt" tillsammans med Evelina Weckström. Boken är ute i handeln den 18 april.


En likvärdig förskola – alla barns rätt

Enligt skollagen ska förskolans utbildning vara likvärdig oavsett var i landet vi befinner oss och läroplanen sätter ramarna för förskolans utbildning. Men vad innebär det i praktiken, vad är det alla barn har rätt till? I den här föreläsningen kommer Maria och Evelina att återberätta om sitt utvecklingsarbete och sin strävan efter att erbjuda alla barn en likvärdig utbildning och undervisning. De kommer att bjuda på sin skattkista av beprövad erfarenhet efter år av nyfiket forskande i sin egen praktik. Utifrån Evelina och Marias utvecklingsarbete har de kommit fram till att det finns tre huvudkomponenter som är nödvändiga för att uppnå en likvärdig utbildning; alla barn har rätt till en professionell pedagog som bedriver en god undervisning i en stimulerande lärmiljö. Föreläsningen baseras helt ny bok "En likvärdig förskola - alla barns rätt" som Maria Klasson & Evelina Weckström har skrivit tillsammans. Boken är ute i handeln den 18 april.