talare 

Margareta öhman

Margareta Öhman är legitimerad psykolog och familjeterapeut. Hon är författare till boken "Empati genom lek och språk". Hon har även skrivit ett otal artiklar om barnperspektiv och barns villkor. Sedan 1998 driver hon konsultföretaget Källan. Källan sysslar med pedagogisk-psykologisk konsultation och handledning, föreläsningar och längre fortbildningsinsatser både för personal och föräldrar inom förskola och skola.

Lekstyrka- låt barnen äga leken

Som pedagog ska vi värna deras rätt att leka, främja varje barns Lekstyrka och skapa miljöer och samspel som inspirerar till och fördjupar lekandet från utforskande till kreativ lek.