talare 

Malin wikström

Malin Wikström är förskolechef på Norlandia Förskolor på förskolan Upplevelsen. År 2017 mottog Malin, Uppsala kommuns Skolledarpris. Malin fick priset för hennes förtjänstfulla insatser i att lyfta två redan högkvalitativa förskolor till exceptionell nivå. Hennes förändringsarbete har omfattat att säkerställa en giftfri förskola, ett mer medvetet genusarbete och en aktiv dialog med vårdnadshavare, barn och medarbetarna.

Att leda STORA BARNGRUPPER

Organisera stora barngrupper kräver relationskompetens, flexibilitet och struktur men också ledningsstöd och tydlighet. Hur kan organisationen stödja en hög kvalitet på förskolan som främjar barnens utveckling. Med erfarenheter från en vardag med många barn bjuder förskolläraren Sofia Öhrner och förskolechefen Malin Wikström på lärdomar från en verksamhet som fungerar. Hur kan man hålla en hög kvalitet och erbjuda en god undervisning i en vardag med många barn? Hur kan man som pedagog använda sig av förskolans utbildningsmiljöer som stöd i undervisningen. Hur kan man organisera dagen för att varje barn ska få komma till sin rätt, få god omsorg, utvecklas och lära sig massor? Du får konkreta tips och verktyg för att utveckla en organisation med många barn.