talare 

gloria Romlin

Gloria Romlin är leg. förskollärare som arbetar med de äldsta barnen i förskolan. Gloria är väldigt nyfiken och alltid på spaning efter nya rön, möjligheter, metoder och ämnen att erbjuda barnen i förskolan.

Möjligheter och utmaningar under projektarbete med

Socio-emotionellt och materiellt lärande (SEMLA)

”Hur lever, bor och färdas vi om 100 år?” Det är med denna fråga som vi introducerade Socio-emotionellt- och materiellt lärande som arbetssätt på vår förskola. ’Framtidsprojektet’ som det kom att kallas, syftade till att väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, antingen genom skisser eller konstruktion med återvunnet material. Med en positiv framtidssyn som grund, erbjöd pedagogerna kvalificerat stöd som på olika sätt hjälpte barnen att ta sig vidare i sitt arbete med SEMLA.


Efter de sex veckor som projektet pågick, fann vi dels att barnen samarbetade väl med varandra, men även att deras relationer med varandra utvecklades under dessa veckor – både under och utanför våra projektträffar. Dokumentationsaspekten av projektet där barnen filmade sig själva och varandra bidrog även till naturliga diskussioner om etik och samtycke. Slutligen bidrog dessa

projektmöten till att synliggöra dessa sju barn/projektdeltagare på en mer djupgående nivå där vi som pedagoger tydligare kunde se och analysera de stunder där barnen gjorde upptäckter, stötte på svårigheter eller fick inspiration.


Under den här föreläsningen får du höra om vilka möjligheter och utmaningar som vi mötte när vi arbetade med SEMLA i praktiken.