talare 

Evelina weckström

Evelina arbetar som biträdande förskolechef i Huddinge kommun och är ansiktet bakom ett av Sveriges största Instagramkonto för förskolan, inspirerande_larmiljoer som har fokus på lärmiljöer i förskolan. Evelinas hjärtefråga är hur skapar vi meningsfulla sammanhang i lärmiljön i förskolan där alla barn får bli sitt bästa jag? Evelina är lite som ett kinderägg med många erfarenheter och perspektiv. Hon är inte bara florist, förskollärare, ateljerista, författare och mentor utan föreläser även landet runt. Evelina har även skrivit boken "En likvärdig förskola - alla barns rätt" tillsammans med Maria Klasson. Boken är ute i handeln den 18 april.


En likvärdig förskola – alla barns rätt

Enligt skollagen ska förskolans utbildning vara likvärdig oavsett var i landet vi befinner oss och läroplanen sätter ramarna för förskolans utbildning. Men vad innebär det i praktiken, vad är det alla barn har rätt till? I den här föreläsningen kommer Maria och Evelina att återberätta om sitt utvecklingsarbete och sin strävan efter att erbjuda alla barn en likvärdig utbildning och undervisning. De kommer att bjuda på sin skattkista av beprövad erfarenhet efter år av nyfiket forskande i sin egen praktik.

Utifrån Evelina och Marias utvecklingsarbete har de kommit fram till att det finns tre huvudkomponenter som är nödvändiga för att uppnå en likvärdig utbildning; alla barn har rätt till en professionell pedagog som bedriver en god undervisning i en stimulerande lärmiljö.

Föreläsningen baseras helt ny bok "En likvärdig förskola - alla barns rätt" som Evelina Weckström och Maria Klasson har skrivit tillsammans. Boken är ute i handeln den 18 april.