talare 

Eva tuvhav Gullberg

Eva Tuvhav Gullberg är konstnär och utbildare. Eva har erfarenhet som förskollärare och ateljerista. Hon har utvecklat Sinneslabbet, där barnen lär med hela kroppen och estetik & teknik vävs samman.

ESTETIK I EN HÅLLBAR FRAMTID

Naturvetenskap 💚 ESTETIK 💚 Teknik

Var befinner sig förskolan i klimatfrågan? Det räcker inte med att samla tomburkar och skapa med återvinningsmaterial. Vi behöver ta fler steg på bred front.

Hur förvaltar vi barnens blick mot framtiden?

Hur bidrar vi med framtidstro och handlingsförmåga?

Hur kan vi undervisa om en hållbar framtid?

Med estetiken som innehåll och metod ser Eva möjligheter som hon här delar med sig av. Under denna föreläsning får du lära dig mer om:

Konsten och leken – barnens egna forskningsmetoder – inflytande på riktigt.

Kreativitetens ingredienser och konstnärliga processer.

Sinnes- och kreativitetsträning.

Från konsument till kreatör och tillverkare.

Teknik och digitalitet i estetikens tjänst.

Fördjupad dialog och relation till naturen.

Naturnära material.

Land art. Eco-art. Environmental art. Slow-art.

Fokusering och närvaro.

Den hållbara människan.

Adekvat estetisk kompetens i en digital och global värld.