talare 

erika kyrk-seger

Erika Kyrk Seger är legitimerad förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult. Hon arbetar som pedagogisk samordnare för Gråbo förskolor där hon stödjer förskolechefer och pedagoger i kvalitetsarbete och kompetensutveckling. Erika har medverkat i antologin ”Mediepedagogik på barnens villkor” och är aktiv på sociala medier och bloggen Lärande Framtid.


Digitalitetens punctum

Meningsfullhet, harmoni och medvetenhet i arbetet med digitala verktyg - finns det? Självklart! Just nu skriver jag, tillsammans med flera intressanta röster, en bok om detta. En bok som lämnar appträsk och apptips bakom oss och där vi istället vill erbjuda ett digitalt punctum, en kärna som förbinder vår praktik i ett meningsskapande. Didaktiska frågor och hållbarhet blir vår ledstång i ett sökande efter förståelse och undervisningpraktik där vi skapar pedagogiska val som stödjer barns utveckling och lärande.