talare 

Åsa Ekman

Ann åberg

Ann Åberg är förskollärare och har arbetat i förskolan i 25 år. Idag arbetar hon som pedagogisk ledare (pedagogista) i en förskoleenhet i Bromma. Ann arbetar också som konsult för Reggio Emilia Institutet och har skrivit boken

Lyssnandets pedagogik ( ihop med gästförfattaren Hillevi Lenz-Taguchi.


Att lyssna till de yngre barnens upptäckter i ett utforskande arbetssätt

OM ATT TA BARNS PERSPEKTIV PÅ ALLVAR- DEMOKRATIARBETE I FÖRSKOLANS VARDAG