talare 

Åsa Ekman

Ann åberg

Ann Åberg är förskollärare och har arbetat i förskolan i 25 år. Idag arbetar hon som pedagogisk ledare (pedagogista) i en förskoleenhet i Bromma. Ann arbetar också som konsult för Reggio Emilia Institutet och har skrivit boken

Lyssnandets pedagogik ( ihop med gästförfattaren Hillevi Lenz-Taguchi.


Att ta barns perspektiv på allvar - demokratiarbete i praktiken

HÅLLBAR UTVECKLING- HÅLLBARA RELATIONER-HÅLLBAR UNDERVISNING

Exempel på hur demokratiarbete kan se ut i vardagen tillsammans med de yngre barnen, men också ett exempel på hur en idé om undervisning kan iscensättas på en yngrebarnsavdelning. Hur lyssnar vi på barnen- lyssnar vi för att svara eller för att förstå?