talare 

maker/master class

ann åberg

Ann Åberg är förskollärare och har arbetat i förskolan i 25 år. Idag arbetar hon som pedagogisk ledare (pedagogista) i en förskoleenhet i Bromma. Ann arbetar också som konsult för Reggio Emilia Institutet och har skrivit boken "Lyssnandets pedagogik" ( ihop med gästförfattaren Hillevi Lenz-Taguchi.

Margareta Öhman

Margareta Öhman är legitimerad psykolog och familjeterapeut. Hon är författare till boken "Empati genom lek och språk". Hon har även skrivit ett otal artiklar om barnperspektiv och barns villkor. Sedan 1998 driver hon konsultföretaget Källan. Källan sysslar med pedagogisk-psykologisk konsultation och handledning, föreläsningar och längre fortbildningsinsatser både för personal och föräldrar inom förskola och skola.

Beppe singer

Beppe är i grunden utbildad kemist men har haft en lång och tuff väg dit han hamnat idag. Från att ha varit ett klassiskt ”IG-barn” lyckades han 2011 tillsammans med redaktionen för Hjärnkontoret plocka hem utmärkelsen ”Årets Folkbildare”.

Katinka vikingsen

Katinka Vikingsen arbetar som projektledare på Meet In Grid och är hjärnan bakom Förskola21. Hon har en bakgrund som förskollärare, förskolechef, Pedagogista, utvecklingsledare och kvalitetsledare på kommunal förvaltning. Hon är även legitimerad lärare i estetisk kommunikation och svenska.


maria-pia Gottberg

Maria-Pia sätter barns viktiga känsloliv på agendan. Hon har utvecklat konceptet med känslodockan Friendy. Hon har även skrivit boken "Medkänslans pedagogik" vars motto lyder: Att förstå sig själv är första steget mot att förstå andra.


 

Erika Kyrk-Seger

Erika Kyrk Seger är legitimerad förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult. Hon arbetar som pedagogisk samordnare för Gråbo förskolor där hon stödjer förskolechefer och pedagoger i kvalitetsarbete och kompetensutveckling. Erika har medverkat i antologin ”Mediepedagogik på barnens villkor” och är aktiv på sociala medier och bloggen Lärande Framtid.

linda linder

Linda Linder är legitimerad förskollärare, ateljerista och teaterpedagog. Hon arbetar som ateljerista i Floda som ledare för projektet ”Tredje Rummet-en mötesplats för hållbar utveckling”. Linda är författare och redaktör till boken Pedagogisk miljö i tanke och handling. Hon driver också en av Sveriges populäraste pedagogikbloggar Pedagogiska Kullerbyttan och är hela förskolesveriges inspiratör.

eva tuvhav gullberg

Eva Tuvhav Gullberg är konstnär och utbildare. Eva har erfarenhet som förskollärare och ateljerista. Hon har utvecklat Sinneslabbet, där barnen lär med hela kroppen och estetik & teknik vävs samman.åsa ekman

I mer än 15 år har Åsa jobbat med att implementera, genomföra och sprida kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Hon har varit anställd i olika kommuner för att implementera konventionen och för att utveckla demokratiprocesser för och med unga. Idag är Åsa konsult och hjälper organisationer med allt från utbildningar om barnkonventionen, att genomföra dialoger med barn till att ta fram styrdokument för barnrättsarbetet.

Amelie Askman

Som utbildad jurist och anställd på en av nordens största affärsjuridiska byråer, bytte Amelie inte bara jobb efter introduktionen till Peppy Pals, hon gav upp en hel karriär för att ansluta sig till Peppy Pals vision. I rollen om utbildningsansvarig är Amelie den primära kontakten för alla pedagoger som använder Peppy Pals och hon spenderar en stor del av sin tid till att utbilda pedagoger och kommuner i värdet av EQ, och varför det är hög tid för en EQ-revolution.

Evelina weckström

Evelina arbetar som biträdande förskolechef i Huddinge kommun och hon är ansiktet bakom inspirerande_larmiljoer som är ett populärt konto på Instagram med fokus på lärmiljöer i förskolan.

Evelinas hjärtefråga är hur skapar vi meningsfulla sammanhang i lärmiljön i förskolan där alla barn får bli sitt bästa jag?

maria klasson

Maria arbetar med tillsyn av fristående förskolor i Huddinge kommun. Maria har en bred erfarenhet av utvecklingsarbete inom förskolan. Hon har bland annat arbetat som förskollärare, ateljerista, förskolechef och utvecklingspedagog mot språk och matematik på barn och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun.
Gloria ROMLIN

Gloria Romlin är leg. förskollärare som arbetar med de äldsta barnen i förskolan. Gloria är väldigt nyfiken och alltid på spaning efter nya rön, möjligheter, metoder och ämnen att erbjuda barnen i förskolan.

pernilla unevik

Pernilla Unevik, är förskollärare och specialpedagog, utbildad i professionella samtal med bland annat pedagogisk handledning som verktyg. Pernilla är också utbildad sensomotorisk tränare. Pernilla arbetar som specialpedagog på Pedagogcentrum i Österåkers kommun med övergripande stöd och utveckling mot förskolor och skolor.