talare 

Sofia Öhrner

Sofia Öhrner är leg. förskollärare och har jobbat i barngrupp 12 år varav de senaste 3 åren på Norlandia Förskolor Upplevelsen. Hon är ambassadör för Kunskap & innovation för Norlandia och har varit med och tagit fram ett helt nytt koncept om förskolans utbildningsmiljöer. Sofia är vidareutbildad inom relationsskapande och psykosocial kompetens i samspel med barn. Sofia brinner extra för hur barnen möter miljöerna i förskolan och förhållningssättet pedagogerna har till barnen i mötet med miljöerna. Hur kan pedagogerna skapa bästa möjligheter för barnen genom en tillåtande, utforskande miljö, samtidigt som de i undervisningen ger god omsorg, får barnen att utvecklas och känna att de är kompetenta!

ATT LEDA STORA BARNGRUPPER

Organisera stora barngrupper kräver relationskompetens, flexibilitet och struktur men också ledningsstöd och tydlighet. Hur kan organisationen stödja en hög kvalitet på förskolan som främjar barnens utveckling. Med erfarenheter från en vardag med många barn bjuder förskolläraren Sofia Öhrner och förskolechefen Malin Wikström på lärdomar från en verksamhet som fungerar. Hur kan man hålla en hög kvalitet och erbjuda en god undervisning i en vardag med många barn? Hur kan man som pedagog använda sig av förskolans utbildningsmiljöer som stöd i undervisningen. Hur kan man organisera dagen för att varje barn ska få komma till sin rätt, få god omsorg, utvecklas och lära sig massor? Du får konkreta tips och verktyg för att utveckla en organisation med många barn.