talare 

Åsa Ekman

Pia Ringborg Nilsson

Pia har arbetat som förskollärare i förskolans och skolans värld sedan 1986. 2003 slutade hon arbeta i barngrupp och har haft uppdrag som verksamhetschef för förskola, utvecklingsledare och förskolechef. Hon har alltid gillat att utforska, utveckla, utmana och ifrågasätta för att förstå. Hon är modig, nyfiken, intensiv, uthållig, målmedveten och arbetar alltid för att försöka få ”19 bollar” att kännas som ”1 boll” för medarbetarna.


"För mig är det viktigt att allt sker i systematiskt och hakar i vartannat. När jag styr utifrån ett systemteoretiskt perspektiv i samarbete med medarbetarna anser jag skapa goda förutsättningar för att förankra och förädla. Med en tydlig riktning från mig som chef, anser jag att förutsättningarna för medarbetarna ökar. Allt sker inte i konsensus men det sker i demokratisk anda. Ser jag att det är ett rent chefsbeslut som behöver göras för att det gagnar verksamheten, då är jag helt orädd för att göra det. För mig som chef anser jag att det är otroligt viktigt att se helheten, arbeta långsiktigt och strategiskt för att behålla helikopterperspektivet och se långt fram.


Ett tydligt ledarskap är för mig a och o, jag ska veta vart vi skall och sedan styra utifrån det. Alla handlingar vi gör när det gäller satsningar, utvecklar kvalitetsarbetet, utvecklar lärmiljöer osv skall vara i förhållande till vårt mål. Det anser jag skapar tydlighet och en kvalitativ förutsättning för att medarbetarna skall kunna bygga upp en bra verksamhet kring barnen. Genom en tydlig riktning och en uppfattning om vad jag vill skapa så lyckas jag hålla bort ”bollar” som andra aktörer vill kasta in på vår arena, jag vet vad som hör hemma på vår ”plan” och vad vi måste hålla borta.


Flera gånger har jag som chef kommit i situationen där kollegor inte varit intresserade för något som jag kanske vill testa, då är det inte så att jag avstår från att testa. Jag testar det jag tror är bra för verksamheten, jag driver det jag tror gagnar medarbetarna och i förlängningen barnen. Det kräver både mod och envishet och att våga ställa sig utanför, men drivet mot målet har varit och är starkare för mig."Att leda många – från fragment till helhet

Genom tydlighet anser jag att förutsättningarna ökar för den organisation jag leder att dynamiskt och följsamt möta de utmaningar och förändringar vi står inför. Att få alla delar att samspela och harmoniera både gällande arbetsorganisation och utvecklingsorganisation bygger på mod, avvägande, tillit, ställningstagande och kunskap. Kunskap som är sprungen ur verksamheten genom dialog, systematisk reflektion, feedback och vilja att gräva där vi står.