talare 

Martin Gråfors

Martin Gråfors verkar i verksamhetsledning i Botkyrka kommun gentemot verksamhetsområde förskola. Lång erfarenhet av olika ledningsuppdrag och utvecklingsarbeten där man med systematik och kollegialt byggt upp en struktur och format en samsyn för likvärdig utbildning och undervisning inom förskolan.

Struktur skapar kultur men HUR?

Struktur skapar kultur men HUR? - är en föreläsning om hur du som ledare genom tillit och omsorg kan skapa en struktur som främjar en kultur för en likvärdig utbildning och undervisning för barn.


Att skapa förutsättningar för likvärdig utbildning och undervisning är huvudprocesser i skolledarens ledningsarbete. Att skapa samsyn för det uppdraget är en av de svåraste utmaningarna i en skolledarens vardag. Martin har stor erfarenhet av att skapa goda strukturer och en organisation för att främja en samsyn i kollegiet för hur t.ex. undervisning ska bedrivas. Föreläsningen behandlar hur du som ledare leder utvecklingsarbete för att bygga en samsyn och en likvärdig utbildning:

  • Hur olika kan vi organisera och undervisa om vi ska verka för en likvärdig utbildning på den enhet vi leder?
  • Hur kan jag som ledare skapa struktur OCH samtidigt friutrymme för kreativitet för professionen?
  • Hur bygger vi gemensamt upp en strukturkvalitet som främjar en hög processkvalitet i undervisningen och som leder till en likvärdig utbildning?
  • Konkreta verktyg och exempel på hur du i ditt ledarskap kan verka för att forma en likvärdig utbildning i din organisation samt hur du kan följa upp och utvärdera den.