talare 

Katinka vikingsen

Katinka Vikingsen arbetar som projektledare på Meet In Grid och är hjärnan bakom Förskola21. Idag arbetar Katinka på Meet In Grid med att ta fram kompetensutvecklande material men framför allt med mötesplatsen och konferensen Förskola21, en konferens som utarbetas i nära samarbete med olika aktörer inom och kring förskolan. Nätverket Förskola21 MeetUp är centralt i arbetet och består av förskollärare, utvecklingsledare på förvaltning och förskolechefer och där tar vi fram teman för de kostnadsfria filmerna samt stödmaterial som vi ser att förskole-Sverige är i behov av, och det gör vi tillsammans med olika experter. Förskola21 är flerstämmigt och står neutral i pedagogisk inrikting där vi bjuder in till möten och kollaboration mellan alla våra superstjärnor i förskolan. Alltså ni.


Katinkas yrkesmässiga erfarenhet av förskolan är bred med en mix av förskollärarutbildning och lärarutbildning i svenska och estetisk kommunikation med drama och bild som huvudämnen från de yngsta upp till vuxenutbildning. Hennes erfarenhet av förskolan började i förskoleköket och som vikarie i barngrupp och därefter har hon arbetat som förskollärare, förskolechef, pedagogista, handledare, chefscoach och utbildare. Katinka har varit utvecklingsledare på förvaltning med ansvar över tillsyn av fristående förskolor samt ansvaret över kvalitetsstyrningen av kommunala förskolor och ingått i forskningsprojekt. Hon har varit examinator för SIQ med särskild granskning av förskola och har som konsult stöttat både avdelningar, förskolechefer och förvaltningar i det systematiska kvalitetsarbetet. Därutöver har hon arbetat med VFU-studenter samt lokalplanering som innebär allt kring ombyggnationer och nybyggnationer av förskolor i nära samarbete med arkitekter.

inledande KEYNOTE: "FÖRSKOLAN I DET 21:A ÅRHUNDRADET"

AVSLUTANDE KEYNOTE: IDAG ÄR HISTORIA I MORGON, I MORGON ÄR FRAMTIDEN IDAG

På Förskola21 kommer Katinka Vikingsen att inleda konferensen på Stora scenen med föreläsningen "Förskolan i det 21:a århundradet" och avsluta konferensen med föreläsningen "Idag är historia imorgon, imorgon är framtiden idag.