talare 

Åsa Ekman

jonna bornemark

Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns

högskola. Sensommaren 2018 kom hennes uppmärksammade bok Det omätbaras

renässans ­ en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Jonna

Bornemark medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och

2017 var hon värd för Sommar i P1.

Det omätbaras renässans

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla

problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt

förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i

stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget

utrymme för omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemarks uppmaningar att

bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått

stort gehör över hela landet.