talare 

Åsa Ekman
ÅSA EKMAN

Åsa ekman

I mer än 15 år har Åsa jobbat med att implementera, genomföra och sprida kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Hon har varit anställd i olika kommuner för att implementera konventionen och för att utveckla demokratiprocesser för och med unga. Idag är Åsa konsult och hjälper organisationer med allt från utbildningar om barnkonventionen, att genomföra dialoger med barn till att ta fram styrdokument för barnrättsarbetet. Under 8 år drev Åsa frågor om rättigheter för och med barn från ett civilsamhällesperspektiv som ledamot i Rädda Barnens riksförbunds styrelse.


Omvänd barnrättsföreläsning

Här skapar ni föreläsningen genom era frågor och tankar kring barnkonventionen. En interaktiv föreläsning där dina frågor och funderingar lägger grunden för innehållet.


Den här föreläsningen vänder sig till alla som har frågor och funderingar om barnkonventionen


UNIK WORKSHOP: FÖRMEDLA BARNKONVENTIONEN GENOM LEK

På Maker Square kommer Åsa att hålla in en unik workshop kring hur man lär barnen om barnkonventionen genom lek.