talare 

leader class

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Sensommaren 2018 kom hennes uppmärksammade bok Det omätbaras

renässans ­ en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Jonna Bornemark medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och 2017 var hon värd för Sommar i P1.

beppe singer

Beppe är i grunden utbildad kemist men har haft en lång och tuff väg dit han hamnat idag. Från att ha varit ett klassiskt ”IG-barn” lyckades han 2011 tillsammans med redaktionen för Hjärnkontoret plocka hem utmärkelsen ”Årets Folkbildare”.

martin gråfors

Martin Gråfors verkar i verksamhetsledning i Botkyrka kommun gentemot verksamhetsområde förskola. Lång erfarenhet av olika ledningsuppdrag och utvecklingsarbeten där man med systematik och kollegialt byggt upp en struktur och format en samsyn för likvärdig utbildning och undervisning inom förskolan.

maria-pia Gottberg

Maria-Pia är en av Nordens mest uppskattade föreläsare när det handlar om att möta barns känslor. Hon är författare, mental tränare och har utvecklat konceptet Friendy som används i ett stort antal förskolor och skolor. Hennes senaste bok heter Medkänslans pedagogik.

åsa ekman

I mer än 15 år har Åsa jobbat med att implementera, genomföra och sprida kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Hon har varit anställd i olika kommuner för att implementera konventionen och för att utveckla demokratiprocesser för och med unga. Idag är Åsa konsult och hjälper organisationer med allt från utbildningar om barnkonventionen, att genomföra dialoger med barn till att ta fram styrdokument för barnrättsarbetet.


Ann Åberg

Ann Åberg är förskollärare och har arbetat i förskolan i 25 år. Idag arbetar hon som pedagogisk ledare (pedagogista) i en förskoleenhet i Bromma. Ann arbetar också som konsult för Reggio Emilia Institutet och har skrivit boken Lyssnandets pedagogik ( ihop med gästförfattaren Hillevi Lenz-Taguchi.


Malin wikström

Malin Wikström är rektor på Norlandia Förskolor på förskolan Upplevelsen. År 2017 mottog Malin, Uppsala kommuns Skolledarpris. Malin fick priset för hennes förtjänstfulla insatser i att lyfta två redan högkvalitativa förskolor till exceptionell nivå. Hennes förändringsarbete har omfattat att säkerställa en giftfri förskola, ett mer medvetet genusarbete och en aktiv dialog med vårdnadshavare, barn och medarbetarna.

katinka vikingsen

Katinka Vikingsen arbetar som projektledare på Meet In Grid och är hjärnan bakom Förskola21. På Förskola21 kommer Katinka Vikingsen att inleda konferensen på Stora scenen.

pia ringborg nilsson

Pia har arbetat som förskollärare i förskolans och skolans värld sedan 1986. 2003 slutade hon arbeta i barngrupp och har haft uppdrag som verksamhetschef för förskola, utvecklingsledare och förskolechef. Hon har alltid gillat att utforska, utveckla, utmana och ifrågasätta för att förstå. Hon är modig, nyfiken, intensiv, uthållig, målmedveten och arbetar alltid för att försöka få ”19 bollar” att kännas som ”1 boll” för medarbetarna.

SOFIA ÖHRNER

Sofia Öhrner är leg. förskollärare och har jobbat i barngrupp 12 år varav de senaste 3 åren på Norlandia Förskolor Upplevelsen. Hon är ambassadör för Kunskap & innovation för Norlandia och har varit med och tagit fram ett helt nytt koncept om förskolans utbildningsmiljöer.