• Instagram

suzanne
axelsson

Riskfylld lek som demokratisk handling 

Självstyrd lek borde vara en självklarhet i en demokratisk förskola, men det kräver modiga pedagoger för att kunna överkomma rädslor och tillåta en bredare lek-repertoar. Nyfikenhet, utmaningar, och möjligheter att utforska det okända är fyllt med risk - att det misslyckas eller går illa. Föreläsningen förklarar varför riskfylld lek är en nödvändig del av en demokratisk förskola och erbjuder idéer till hur vi kan skapa förskolor som är äventyrliga och så trygga som nödvändigt.

Suzanne Axelsson arbetar som pedagogisk konsult med erfarenhet och forskning inom lyssnande, filosofi med barn och Indigenous Kunskap för att vägleda skapandet av miljöer för demokratiskt lärande och lek i förskolan. Hon arbetar deltid på BUV, Stockholms Universitet. Suzanne har en magisterexamen i ECE(förskolepedagogik) och har rest globalt för att hålla workshops, presentationer samt besöka och arbeta med förskolor. Hon skriver om lek, lyssnande, neurodiversitet och hållbarhet mm på sin blogg, Interaction Imagination, och är admin för facebookgruppen "The Original Learning Approach". 

 

I början av 2023 släpper hon två böcker - Original Learning, där lek, lärande, undervisning och förståelse är lika värderade och sammanvävda samt en om Lek, Risk och Undervisning. Suzanne har skrivit kapitlen i fem böcker som publiceras under 2021/23, en om lek i svenska förskolor med fokus på utomhus och digital lek, en annan om riskfylld lek i Linda Linders antologi “Pedagogiska Miljö i Tanke och Handling”, en som delar sin egen resa som pedagog inspirerad av Reggio Emilia Approach™ i en antologi tillsammans med Peter Moss, Carla Rinaldi och Howard Gardner, en posthumanist kapitel om hur skogen kan inspirera en bättre pedagogisk förhållningssätt med Jayne Osgoode, samt kring lyssnade och hennes arbete med pedagoger i Palestina.  

Förskola_utan_grön_RGB.png