tema

maker/master - class 

TEMA 2019

BARNS RÄTT TILL LEK, OMSORG, SKAPANDE OCH DEMOKRATI

- VÄRNA FÖRSKOLANS VÄRDEN OCH UPPDRAG

2019 är ett viktigt år för svensk förskola -en omskriven läroplan träder i kraft och vi ska rigga för att barnkonventionen blir lag 2020. Undervisning skrivs in i läroplanen och nu gäller det att vi tillsammans vässar armbågarna och tar makten över undervisningsbegreppet och vad det betyder. Lek, omsorg, skapande och demokratifostran bildar en helhet där alla delar är lika viktiga.