program

leader class 

I Leader Class riktar vi oss till dig som arbetar med ledning och organisation i förskolan. Här får du inspiration och verktyg för

organisationsutveckling och förändringsledning.

tema 2019:

Den plastiska organisationen vs. Superstrukturen

Förändringsledning som skapar likvärdighet


Vi vet att ledarskapet i förskolan är en av de mest avgörande kvalitetsaspekterna. Goda ledare som arbetar medvetet med en hållbar organisation är A och O i ett långsiktigt perspektiv. I årets Leader Class håller vi fokus på balansen mellan det flexibla och de fasta strukturerna i en verksamhet med inte bara stora barngrupper utan ofta även stora personalgrupper. Rektorer i förskolan vittnar om behovet av att lära sig mer om att leda stora personalgrupper och hur man kan få med sig sina medarbetare på samma tåg.

Oavsett hur du som ledare ser på din personal så behöver de ledning och styrning. Du kan använda styrkort, se din personalgrupp som en färgpalett med en mix mellan blå, röd, grön och gul men oavsett synsätt så behövs kollegial kunskap och samsyn om uppdraget, struktur och tydlighet.

I Leader Class får du:

Kunskaper om hur du kan leda ett utvecklingsarbete för att bygga en samsyn och en likvärdig utbildning

Konkreta verktyg och konkreta exempel för hur du i ditt ledarskap kan verka för att forma en likvärdig utbildning i din organisation

Verktyg för utvärdering och uppföljning