Master/maker class 

för dig som arbetar med barn i förskolan

TEMA 2019 :


Barns rätt till lek, omsorg, skapande och demokrati


- VÄRNA FÖRSKOLANS VÄRDEN OCH UPPDRAG

2019 - ETT VIKTIGT ÅR FÖR SVENSK FÖRSKOLA! EN OMSKRIVEN LÄROPLAN TRÄDER I KRAFT OCH VI SKA RIGGA FÖR ATT BARNKONVENTIONEN BLIR LAG 2020. UNDERVISNING SKRIVS IN I LÄROPLANEN OCH NU GÄLLER DET ATT VI TILLSAMMANS VÄSSAR ARMBÅGARNA OCH TAR MAKTEN ÖVER UNDERVISNINGSBEGREPPET OCH VAD DET BETYDER I VÅR UNIKA SKOLFORM. LEK, OMSORG, SKAPANDE OCH DEMOKRATIFOSTRAN = EN HELHET DÄR ALLA DELAR ÄR LIKA VIKTIGA!

registrering & goodiebags

8.00 - 8.30


8.00 - 8.30

Katinka Leo inleder dagen

stora scenen

-


9.15 - 10.15

pass 1

Välj mellan 3 föreläsningar

-

10.30 - 11.30

pass 2

VÄLJ MELLAN 3 FÖRELÄSNINGAR

-


11.30 - 13.30

pass 3

maker Square & grab´n go - lunch

-

13.30 - 14.30

pass 4

välj mellan 3 föreläsningar

-

14.45 - 16.00

avslutande keynote

stora scenen

-