program

leader class

I LEADER CLASS RIKTAR VI OSS TILL DIG SOM ARBETAR MED LEDNING OCH ORGANISATION I FÖRSKOLAN. HÄR FÅR DU INSPIRATION OCH VERKTYG FÖR

ORGANISATIONSUTVECKLING OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING.

TEMA 2019:

DEN PLASTISKA ORGANISATIONEN VS. SUPERSTRUKTUREN - FÖRÄNDRINGSLEDNING SOM SKAPAR LIKVÄRDIGHET


8.00 - 9.00

pass 1:

registrering, maker square och keynote


Registrering på Förskola21

8.00 - 8.30

REGISTRERING

Plats: Münchenbryggeriet - ingång på

Torkel knutssonsgatan 2

Biljettregistrering startar 8.00.

Maker Square

8.00

Maker Square öppnar

Tema: Det analoga i förbindelse med det digitala

Maker Square utgör hjärtat på Förskola21. Det är en yta på konferensen där görandet och prövandet är i fokus, där kan du hitta nya ingångar och pröva nya spännande verktyg för din verksamhet.

8.30-9.00

KEYNOTE: "FÖRSKOLAN I DET 21:A ÅRHUNDRADET"

tema: framtid


Katinka Vikingsen inleder Förskola21 på Stora scenen.


9.15 - 13.30

pass 2 - 4

martin gråfors, maker square & jonna Bornemark


9.15-11.15

struktur skapar kultur men hur?

tema - struktur:

struktur, organisation, samsyn, kultur, kvalitet, likvärdighet, ledarskap

Maker Square

11.15 -12.30

VALFRIA AKTIVITETER PÅ MAKER SQUARE

& GRAB´N GO - LUNCH

Maker Square utgör hjärtat på Förskola21. Här får du chansen att göra och pröva. Skapa i lera, måleri och 3D-skrivare tillsammans med pedagoger och konstnärer. Du kan även lyssna på föreläsningar och delta i workshops.

Jonna Bornemark

12.30-13.30

det omätbaras renässans

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget

utrymme för omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemarks uppmaningar att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått

stort gehör över hela landet.


13.30 - 14.30

pass 5:

Välj mellan följande 4 föreläsningar:

(INGEN FÖRBOKNING - VÄLJ PÅ PLATS)

att leda många - från fragment till helhet

TEMA - ledarskap

ledarskap


stressfri och känslosmart förskola

TEMA - omsorg:

hjärnan, stress, relationskompetens


Att leda stora barngrupper

TEMA - omsorg:

organisation, relationskompetens, likvärdighet


omvänd barnrättsföreläsning

TEMA - barnkonventionen:

demokrati
14.45 - 16.30

pass 6:

keynote

stora scenen


14.45 - 16.00

keynote: Världens sämste superhjälte


Plats: Stora scenen

16.00 - 16.30

idag är historia i morgon, i morgon är framtiden idag

Plats: Stora scenen