PROGRAM 2019ÄR DU EN MAKER, MASTER ELLER LEADER?

I Master & Maker Class riktar vi oss till dig som arbetar med barn i förskolan. Här får du inspirerande föreläsningar, praktiska och intressanta workshops.

I Leader Class riktar vi oss till dig som arbetar med ledning och organisation i förskolan. Här får du inspiration och verktyg för organisationsutveckling och förändringsledning.

I båda biljetterna ingår tillgång till Maker Square. För dig som bara vill ha tillgång till Maker Square, finns en särskild biljett.


maker/Master Class

TEMA 2019:

Barns rätt till lek, omsorg, skapande och demokrati

Värna förskolans viktigaste värden och uppdrag

Leader class

TEMA 2019:

Den plastiska organisationen vs.superstrukturen.

- Förändringsledning som skapar likvärdighet.


Maker Square

TEMA 2019:

Det analoga i förbindelse med det digitala.