Pia_RB_1 liten_edited.jpg
  • Instagram - Vit Circle

Pia 
Rehn

Hög begåvning och NPF

Pia Rehn beskriver ur specialpedagogiskt perspektiv hur hög begåvning kan sammanfalla med adhd och autism, vilka pedagogiska konsekvenser det leder till och varför 2E är mer komplext än 1+1=2.

 

Högt begåvade barn är ofta skickliga på att maskera sina svårigheter, vilket gör att funktionsnedsättningar kan gå under radarn länge innan någon misstänker att barnet kämpar mer än vad som är rimligt. På motsatt sätt kan hög begåvning också döljas av svårigheter som märks mer, vilket ger oss felaktig uppfattning om barnet. Gemensamt för barn med 2E är att deras psykiska mående ofta drabbas negativt av obegripligheten i så paradoxala funktioner, vilket till stor del kan avhjälpas med ökad kunskap.

Pia Rehn arbetar vid Botkyrka utbildningsförvaltning i en verksamhetsstödjande funktion till kommunens grundskolor. Pia är pedagogie magister med god specialpedagogisk kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, särskild begåvning och 2E-elever. Pia har under de senaste åren varit verksam som rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Hon är också författare till den första svenska boken om 2E-elever.

Förskola_utan_grön_RGB.png