Per_1.jpg
  • Instagram - Vit Circle

Per
Falk

Lyssna till berättelsen om Kvasar makerspace som är en mötesplats för barn och pedagoger i Sundbybergs stad. Något som känns extra angeläget för dem är ett lekfullt förhållningssätt till material, verktyg och teknik – samt att miljön inbjuder till trygghet och lek. Per är utvecklingsledare på Kvasar och Eva är konstnär som bidragit med estetiska impulser i arbetet. Hör om deras tankar kring hur makerkultur kan bidra till att bygga demokrati.

Per Falk jobbar som utvecklingsledare på Sektorn för Lärande och Bildning i Sundbybergs kommun Per är processledare på Kvasar Makerspace och undervisar även på förskollärarprogrammet vid Stockholms Universitet.

Förskola_utan_grön_RGB.png