Förskola21 2018


Stort tack till alla deltagare, talare, workshopledare och våra underbara partners som gjorde Förskola21 till en fantastisk dag! Tack Lärarförbundet, Lekolar LEIKA A/S, Tekniska museet Hands-On Science AB Tibro Kommun & Pedagogcentrum i Österåker

TALARE PÅ FÖRSKOLA21 2018

Stina Wollter

Stina Wollter är konstnär men arbetar även som illustratör, föredragshållare, radiopratare, sångerska och textförfattare. Hon är kroppsaktivisten, berättaren och förebilden som med stor kärlek till kroppen, till det olika står upp för den fria människan.


Martina Lundström

Martina är verksamhetsutvecklare inom förskolan, pedagogista och författare till boken ”Det synliga barnet - barns perspektiv i kvalitetsarbetet”.VESNA BIRKEDAHL

Vesna Birkedahl är verksamhets- och förskolechef på förskolan Viljan. Hon vet organisationens betydelse för verksamheten om den ska stödja förutsättningarna för barnens bästa.


CHRISTIAN EIDEVALD

Christian är utbildad (och legitimerad) förskollärare. Som docent i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning förskoledidaktik på Stockholms Universitet arbetar Christian både med utbildning och forskning och är författare till flera böcker som t.ex. Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: hallå, hur gör man?

ANNA PALMER

Anna Palmer är docent i Förskoledidaktik och föreståndare för avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms Universitet.

Erika Kyrk Seger

Erika är utbildad lärare för tidigare åldrar (F-3) och kulturpedagogisk handledare i förskola och skola. Hon har arbetat som förskollärare och verksamhetstuvecklare men arbetar idag som pedagogisk samordnare för Gråbo förskolor. Förutom detta föreläser och bloggar Erika på, Lärande Framtid, men är också aktiv på sociala medier.

EVA TUVHAV GULLBERG

Eva är konstnär, ateljerista och konstpedagog. Hon har utvecklat Sinneslabbet på Överby förskola i Vaxholm. Som konstpedagog arbetar hon med fortbildning i bildskapande och kreativitet. På Evas blogg kan du läsa mer om hennes arbete.


LENA EDLUND

Lena Edlund är utvecklingschef i Pysslingen förskolor och har ett förflutet som förskollärare, förskolechef och förskolekonsult. Hon har även skrivit boken "De yngsta och läroplanen"maria-pia Gottberg

Maria-Pia sätter barns viktiga känsloliv på agendan. Hon har utvecklat konceptet med känslodockan Friendy. Hon har även skrivit boken "Medkänslans pedagogik" vars motto lyder: Att förstå sig själv är första steget mot att förstå andra.

 

FREDRICA ISENBORG

Fredrica vill att alla pedagoger ska förstå vilket viktigt arbete de har, särskilt de som arbetar med de yngsta i förskolan.  Hon har drivit egen förskola, är montessoripedagog, EQ-certifierad ledare och fd förskoleobservatör i Nacka kommun. Hon har också skapat barnteaterföreställningen Bubblande känslor för barn i 2-3 års åldern. 


URSULA SCHOBER

Ursula är skådespelaren som ger liv och röst åt Friendy genom barnteaterföreställningen Tuva och de coola känslorna. Ursula är även EQ-certifierad ledare. MARIE ERIKSSON

Marie Eriksson har 20 års erfarenhet som förskollärare och arbetar nu med verksamhetsutveckling i Mölndals stad. Hon har skrivit flera pedagogiska böcker, bland annat om att systematiskt utveckla förskolans arbete, den senaste är Barnbokens magi – lärande samspel i sagans värld.


emma lewis

Emma Lewis är förskollärare och ateljerista i S:t Jörgens och Wieselgrens förskolor i Helsingborg. Som ateljerista möter Emma barnen i förskolornas ateljéer, där hon bjuder in till estetiska möten kopplat till barnens olika projekt. Emma möter pedagogerna i dialog, men även praktiskt i uppbyggande av ateljéer och lärmiljöer samt i skapande och digitala workshops.


Anton Fagergren

Anton Fagergren är förskollärare med brinnande fokus på hur digitaliseringen kan bli en naturlig, kreativ och lustfylld del i förskolans och skolans undervisning. Idag arbetar han som utvecklingspedagog på Hands- On Science. Inspirerar på: https://hospedagogen.com

 


Sofia Winerdal

Sofia Winerdal är en driven och kreativ pedagog. Hon är medskapare av Sinneslabbet@tekniska museet & Projektansvarig för Makerspace @Skolforum samt Utbildningschef på Hands-On Science. Inspirerar på: https://hospedagogen.com Tomas Jansson 

Tomas Jansson är IKT-pedagog på Pedagogcentrum i Österåkers kommun. Efter 16 år som lärare har han idag uppdrag att föra in programmering i undervisningen för alla årskurser, från förskola till gymnasiet.anette Eskilsson

Anette Eskilsson är verksamhetsutvecklare med inriktning förskolan i Mölndals stad, med erfarenhet av att arbeta med kompetensutveckling i arbetslag, utvecklingsgrupper samt centrala nätverk.Carina Eriksson

Carina Eriksson är verksamhetsutvecklare och kreativ ledare på Sinkadusen - förskolans resurscenter med fokus på ett utvecklat lärande inom estetiska lärprocesser.

barbro nyström

Barbro Nyström är förskolechef på Överby Förskola. Där finns Sinneslabbet som är en pedagogisk lärmiljö som utgår ifrån våra sinnen och barns sätt att lära med hela kroppen.Sara Krokström

Sara är legitimerad förskollärare som arbetar med de yngsta i förskolan. Utöver arbetet i barngrupp arbetar Sara som digitalista, driver nätverk för pedagogiska processer och arbetar som fortbildare och föreläsare.


FRIDA SAMUELSSON - MODERATOR PÅ FÖRSKOLA21

Frida är utbildad förskollärare och musikalartist och har arbetat med barn och ungdomar i olika verksamheter hela sitt yrkesverksamma liv. Nu arbetar hon med barn och vuxna på PedagogCentrum i Åkersberga.