Speakers corner

11.35 - 11.50

MULTIMODALT SPRÅKANDE I FÖRSKOLAN

EMMA LEWIS

Litteracitet och multimodalt språkande i förskolan, vad betyder det egentligen? Och hur kan vi skapa förutsättningar för en förskola där barnen får möjlighet till ett rikt språkande?

För att förstå den värld vi lever i behöver jag få de rätta förutsättningarna. För att känna tillhörighet i den förskola jag går till varje dag och få möjlighet att påverka det projekt jag är delaktig i är språk ett viktigt verktyg. Vi pedagoger behöver dela den makt vi har i förskolan med barnen. Vi behöver bjuda in till fler sätt att språka för att se den rikedom av röster vi är mitt ibland. Vår gemensamma berättelse kommer växa och utvecklas olika beroende på vilka förutsättningar vi skapar i förskolan, vilka olika språk, material, verktyg och miljöer vi bjuder in till.

I boken, Att skapa språk och mening-Litteracitetsarbete i förskola och förskoleklass, kan ni bl.a. läsa Emmas kapitel Viktiga platser för viktiga barn där hon beskriver hur hon tillsammans med sju 2-åringar får syn på vad litteracitet i förskolan betyder.