Master/maker class 

I Master & Maker Class riktar vi oss till dig som arbetar med barn i förskolan. Här får du inspirerande föreläsningar, praktiska och intressanta workshops. I MAster/maker class ingår en valfri workshop per dag. Du väljer själv vilken som passar dig bäst.

MODERATOR HÄLSAR VÄLKOMMEN

8.45 - 9.15

Moderator Frida Samuelsson inleder Förskola21 i en gemensam föreläsning för både Leader Class och Master/Maker Class. Frida startar dagen med att tala om estetikens betydelse för förskolan.

Keynote:

SEMLA OCH LEKFULLA LÄRPROCESSER MED FOKUS PÅ STEAM*

ANNA PALMER

9.15 - 10.15

Presentationen ger en översikt av SEMLA: ett estetiskt och kreativt utforskande arbetssätt med stöd av pedagogisk dokumentation, och exempel på utforskande projekt i förskolan. Anna Palmer visar hur begrepp från naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik integreras med konstnärliga uttryck och arbetsformer och undersöks på lekfulla sätt. Exemplen visar hur barnen, ihop med olika kreativa material och strategier från STEAM-fältet, gör prognoser och konstruerar linbanor, hissar och resonerar om framtidens färdmedel.  Alla exempel kommer från det vetenskapliga projektet "Hjärnvägar i förskolan". 


*Socio-emotionellt och materiellt lärande i förskolan (SEMLA). Lekfulla lärprocesser med fokus på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik (STEAM). 

keynote:

ATT SE DET STORA I DET LILLA - UNDERVISNING MED DE YNGSTA BARNEN

LENA EDLUND

10.30 - 11.30

Lena Edlund arbetar som utvecklingschef i Pysslingen förskolor och har ett förflutet som förskollärare, förskolechef och förskolekonsult. Hon har lång erfarenhet  både av att själv arbeta samt att leda andra i arbetet med de yngsta barnen. Idag delar hon med sig av sin syn på vad som är viktigt att tänka på när det gäller att utöva undervisning med  de yngsta barnen, något hon även skrivit om i boken De yngsta barnen och läroplanen.

UNDERVISNING I FÖRSKOLAN - ETT MODERERAT SAMTAL MED

CHRISTIAN EIDEVALD & KATINKA LEO

13.30 - 14.30

Reviderad läroplan - det innebär gemensamma utmaningar och nya möjligheter! I ett modererat samtal med Christian som funnits med bakom kulisserna till revideringen lyfter vi fram frågeställningar som Vad innebär det att involvera annan personal i undervisningen? 


Summering av dagen

Frida Samuelsson

14.45 - 15.00

Moderator Frida Samuelsson summerar dagen. Vad har vi lärt oss? Vilka insikter tar vi vidare med oss hem? Vilka frågor har väckts?


KEYNOTE:

KROPP, KONST OCH MOTSTÅND

STINA WOLLTER

15.00 - 16.00

Stina Wollter har sannolikt svart bälte i att uttrycka sig i en mångfald av konstnärliga uttrycksformer. Hon riktar blicken inåt mot den egna personliga livsresan och låter oss generöst möta henne i det svåra samtidigt som hon blickar ut över vår värld och utmanar vårt gemensamma svåra. Dessa komplexa reflektioner och intryck ges modigt och skarpsinnigt uttryck i bild, musik, dans och andra former för berättande. Hon är kroppsaktivisten, berättaren och förebilden som med stor kärlek till kroppen, till det olika står upp för den fria människan.