top of page

 
Marika

Andersson
 

Avslutande föreläsning:

Tillsammans?! Att bygga en demokratisk utbildning

mot alla odds

Tillsammans är ett av rektor Marika Anderssons ledord för att alla barn ska ha möjligheter att få en god utbildning. Men hur skapar en gemenskap när tilliten till samhället hänger på en lös tråd och när ens egen personliga integritet påverkas?  

 

I konferensens avslutande föreläsning samlas vi för att ta del av Marikas berättelse om allvar och hopp, utmaningar och lösningar i arbetet med att bygga en demokratisk utbildning i ett strukturellt missgynnat område. Hon berättar om hur utbildning kan bidra till att barnen känner sig motiverade att utmana sig själva, att våga ta risker och att känna delaktighet både i sitt eget liv och i ett större perspektiv. 

 

Marika är rektor i Lövgärdet som ligger i Angered Göteborg, ett område som hon benämner som strukturellt missgynnat. Hon är delaktig i ett nätverk i Göteborg där rektorer, huvudmän och forskare tillsammans träffas för att stötta, utveckla och utmana varandra i att leda skolor i områden som anses särskilt utsatta. Marika arbetar också på rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet och är precis i startgroparna för att skriva en bok om sina erfarenheter i att leda skola i strukturellt missgynnade områden.

Förskola_utan_grön_RGB.png
bottom of page