• Instagram - Vit Circle

Maria Lilja

Från obalans till balans

- när förändring fungerar

Vivalla förskolor brottades med stora utmaningar som t.ex. hög personalomsättning, svårigheter att rekrytera legitimerade förskollärare, hög sjukfrånvaro, en budget i obalans, sviktande kvalitet på undervisning och allmän otrygghet hos både personal och vårdnadshavare. 

Idag har vi sänkt tex sänkt sjukfrånvaron med 50% och har inga vakanta tjänster kvar att tillsätta. Pedagogerna mår väl och väljer att stanna kvar. Vi har flyttat fokus från driftsfrågor och otrygghet till undervisning, glädje och stolthet. Vivalla förskoleområde är idag en attraktiv arbetsplats för både personal och barn.

Maria Liljas ledarskap präglas av ett utvecklande och utmanande förhållningssätt som stärkt kvaliteten, behörigheten och arbetsmiljön på bara drygt 2 år och byggt en stark ”vi-känsla”. Tillit, dialog och delaktighet genomsyrar allt arbete som sker. Trygghetsskapande och fokus på undervisningsbegreppet är prioriterat för att lyfta alla. 

Förskola_utan_grön_RGB.png