Maker square

MakerSquare - grabba en wrap, möt SEMLA i praktiken & häng med fullfjädrade makers


På vår mötesplats för och av makers möter du mängder av inspiration i en skön mix mellan det analoga och det digitala. Möt det senaste, av pedagoger, för pedagoger i en skön atmosfär i en skön atmosfär iscensatt framför allt av vår samarbetspartner Lekolar! På MakerSquare träffar du exempelvis förskollärare som frikostigt bjuder på praktiska forskningsexempel från sin SEMLA-undervisning av både de yngsta barnen som de äldre. Du kan låta en konstnär bjuda dina händer på ett möte mellan lera och programmering eller inspireras av Sinneslabbet@Tekniska på vift som är ett samarbete mellan Tekniska museet, Hands on Science och förskolan Överby i Vaxholm. Varför inte prata tillgänglighet och robotar med PedagogCentrum eller pröva greenscreen med återbruksmästarna från Sinkadusen i Mölndal? På MakerSquare finns något för alla, oavsett om du vill uppleva det konstnärliga och det sinnliga, olika känslor eller upptäcka nytt coolt pedagogiskt material för digital undervisning. Ta en kaffe, precis när DU vill, snacka med Lärarförbundet som finns på plats och tipsar om samtalstekniker och missa inte att du kan lyssna på inspirerande talare i SpeakersCorner. Det och mycket mer möter du på MakerSquare! Och du…missa inte din GoodieBag i dörren!


Speakers corner

11.35 - 11.50

Multimodalt språkande i förskolan

Emma lewis

Litteracitet och multimodalt språkande i förskolan, vad betyder det egentligen? Och hur kan vi skapa förutsättningar för en förskola där barnen får möjlighet till ett rikt språkande? För att förstå den värld vi lever i behöver jag få de rätta förutsättningarna. För att känna tillhörighet i den förskola jag går till varje dag och få möjlighet att påverka det projekt jag är delaktig i är språk ett viktigt verktyg. Läs mer här

11.50 - 12.05

Sinneslabbet Överby förskola

Barbro nyström

Sinneslabbet på Överby förskola är en pedagogisk lärmiljö som utgår ifrån våra sinnen och barns sätt att lära med hela kroppen. Vårt synsätt är inspirerat av Reggio Emilias filosofi där det kompetenta barnet står i centrum och där pedagoger är medforskare.

12.05 - 12.20

Vad saknas i Barnkonventionen?

Maria-pia Gottberg

Barnkonventionen blir svensk lag 2020. Hör Maria-Pia utmana den och resonera kring vad som faktiskt saknas i texten.

12.20 - 12.35

Vad är minisemla?

Sara krokström

” Hur är det att arbeta med SEMLA och de allra yngsta? Här får ni lyssna till mina erfarenheter, tankar och funderingar om hur vi kan ge även de yngsta barnen möjlighet att utvecklas och utmanas genom SEMLA - Vi kallar det miniSEMLA ”


12.35 - 12.50

mera Lera

Eva Tuvhav Gullberg

Hur mycket kunskap ryms i en klump lera?

Eva berättar utifrån sina erfarenheter som ateljerista och konstnär hur vi kan använda lera som pedagogiskt verktyg i undervisningen och nå mål i förskolans läroplan vi inte kunde ana.

Här får du veta hur leran gör hjärnan neuroplastisk, hur leran kan återanvändas, hur du kan få en lerorm att ropa på HJÄLP, hur du skapar en sinnlig estetisk lärprocess där barnens egna tankar och uttryck står i centrum.

12.50 - 13.25

Berättelser som berikar

Marie eriksson

Om berättandets olika dimensioner och möjligheter till lekfullt lärande. En berättelse kan gestaltas genom ord, text, konst, musik och bilder liksom genom film, tecken och rekvisita som får liv. I en väl genomtänkt miljö kan lek och berättelser mötas och barnen får tillgång till olika uttrycksformer som berikar och möjliggör berättande på olika sätt.