top of page
  • Instagram - Vit Circle

Linda
Mjölner

Föreläsning:
Barnrätt här, där och everywhere!

Följ med in i ett arbete som startade i barnens intresse för vatten och sedan ledde dem ut i världen för att undersöka andra barns förutsättningar och tillgång till rent vatten. Barns rättigheter i förskolan är kärnan i värdegrundsarbetet och behöver pågå varje dag. Detta handlar lika mycket om oss vuxna som det gör om barnen. Hur blir vi förebilder och skapar möjligheter?

 

Rättighetsarbetet är en del av demokratiarbetet och handlar inte bara om att varje barn ska känna till sina egna rättigheter och skyldigheter, de har också rätt att veta om andra barns rätt i världen. Hur förbereder vi barn för det som finns utanför förskolan samtidigt som vi utgår från deras erfarenheter och frågor? Kan deras undringar bli drivkraften i projekt som handlar om saker som de inte tidigare stött på men som de har rätt att vara en del av? 

Workshop:
Demokrati ur ett barnsättsperspektiv

I workshoppen Demokrati ur ett barnrättsperspektiv kommer du handgripligen få bearbeta innehållet under dagen, och viktigast av allt möta andra pedagoger att göra det tillsammans med. Här får ni dela erfarenheter utifrån en gemensam uppgift och tillsammans kavla upp ärmarna för att hitta lösningar för ett starkare barnrättsperspektiv i förskolan. I workshoppen blir just ditt bidrag viktigt. Det är dags att skapa förändring och starta en rörelse tillsammans! 

Workshoppen leds av Linda Mjölner som instruerar er och stöttar grupperna i processen. 

 

Linda Mjölner är moderator för Förskola21 och kommer att guida dig genom dagen tillsammans med Erika Kyrk Seger och Linda Linder. 

Linda Mjölner är pedagogista i Floda förskolor och utbildad förskollärare. Hon är författare och föreläsare som brinner för alla barns rätt till sin egen röst och en förskola som tar demokratiuppdraget på fullaste allvar. Hon driver instagramkontot @pedagogista_berghult samt bloggen Aktör i barnens värld.

Förskola_utan_grön_RGB.png
bottom of page