top of page
LindaLinder_edited.jpg
  • Instagram - Vit Circle

Linda 
linder

Workshop:

Demokrati ur ett kultur och lekperspektiv

I workshoppen Demokrati ur ett lek- och kulturperspektiv kommer du handgripligen få bearbeta innehållet under dagen, och viktigast av allt möta andra pedagoger att göra det tillsammans med. Här får ni dela erfarenheter utifrån en gemensam uppgift och tillsammans kavla upp ärmarna för att hitta skapa möjligheter för mer lek och kultur i förskolan. I workshoppen blir just ditt bidrag viktigt. Det är dags att skapa förändring och starta en rörelse tillsammans! 

Workshoppen leds av Linda Linder som instruerar er och stöttar grupperna i processen.  

Fördjupningssamtal:

"Demokratin dör långsamt och i tystnad"- ett fördjupningssamtal om att höja våra röster!

Följ med på ett fördjupningssamtal som bearbetar huvudföreläsningens innehåll och ger dig fler perspektiv. Vad gör vi i förskolan för att stärka demokratin? Hur blir demokratiska värden utgångspunkt i all utbildning och vad behöver vi förändra för att det ska bli så? I samtalet deltar konferensens föreläsare och inbjudna lokala aktörer i Malmö. 

 

Linda Linder är moderator för Förskola21 och även hjärnan bakom programmet för konferensen. Linda Linder kommer att guida dig genom dagen tillsammans med Erika Kyrk Seger och Linda Mjölner. 

Linda är ateljerista, förskollärare, grundlärare och teaterpedagog. Redaktör och författare i antologin Pedagogisk miljö i tanke och handling som kom i reviderad upplaga september 2021. Linda driver även bloggen och instagramkontot Pedagogiska kullerbyttan  

Förskola_utan_grön_RGB.png
bottom of page