LindaLinder_edited.jpg
  • Instagram - Vit Circle

Linda 
linder

Lärmiljön som medarbetare - estetiska och demokratiska miljöer i förskolan

Miljöer och material är våra medarbetare i förskolan. Men som vi alla vet kan de också bli våra ”motarbetare”. Föreläsningen problematiserar vårt förhållande till miljö och material i förskolan och hjälper oss att se de resurser vi redan har, ta vara på intressen och kompetenser och bli modiga nog att utveckla nya. Den ger också exempel på modeller för att få en hållbar arbetsmiljö för både barn och vuxna i förhållande till tid och resurser och öppnar för att hitta arbetsglädjen med kollegor och barn i lärmiljön.

Ateljerista, förskollärare, grundlärare och teaterpedagog. Redaktör och författare i antologin Pedagogisk miljö i tanke och handling som kom i reviderad upplaga september 2021.

Förskola_utan_grön_RGB.png