• Instagram - Vit Circle

Linda mjölner

Vi bygger demokratins kärna av återbrukat material

Barn har rätt till sammanhang där de kan utveckla demokratiska och hållbara värderingar. De har också rätt till vuxna som lyssnar för att förstå och som vågar stanna upp och vara kvar i det som barnen undersöker. Att utgå ifrån det som är outforskat för barnen, så som och återbrukat material eller nya platser utanför förskolan, uppmuntrar barnen till kommunikation och fantasi. Det skapar möjligheter för barnen att tänka själva, uttrycka sina åsikter och pröva sina teorier, både på egen hand och tillsammans med andra. Materialet hjälper oss därmed rakt in i demokratiarbetets kärna. Frågan är om detta material också kan hjälpa oss att se barn, ja kanske också människor på nya sätt? Kan det till och med förändra hur vi ser på oss själva? 

 

 

Linda Mjölner arbetar med återvunnet och okonventionellt material i Tredje rummet som är Lerums kreativa mötesplats för hållbarhet. Tillsammans med barn och pedagoger undersöker hon frågor kring hållbarhetstänk och pedagogiskt förhållningssätt genom att just ställa frågor utifrån materialet. Linda arbetar också som pedagogista i Floda och har ett extra stort engagemang i frågor som rör demokrati och barns rättigheter. 

Förskola_utan_grön_RGB.png