top of page
sol_orange.png

Maker/master Class
Lek- och kulturspåret

STRECK_LILA.png
transparent_bild.png

I Maker/master Class kan du välja mellan barnrättspåret eller lek/kulturspåret. Dagen inleds och avslutas med en gemensam föreläsning för alla spår, däremellan kan du ta del av föreläsningar, fördjupande samtal och workshops inom barnrätt- och lek/kulturspåren

transparent_bild.png

10.30 -11.15

FÖRDJUPNINGSSAMTAL:

Demokrati ur ett kultur och lekperspektiv

Leken är barnens uttryck och möjlighet att gestalta sina världar och spegla vår gemensamma. I leken finns frihet, ramar, risk och gemenskap. Där möts barnen, kreativiteten kommer till uttryck och estetiken är närvarande. Genom olika estetiska uttryck skapas kultur som bygger värden för vårt gemensamma samhälle.

 

Ta del av ett samtal mellan Suzanne Axelsson grundaren av Original learning och försvarare av den riskfyllda leken, Eva Tuvhav konstnären och författaren som bjuder in både barn och vuxna i lekfulla pågående konstverk och Per Falk som skapar gränsöverskridande mötesplatser genom Maker space där demokratiska värden synliggörs. 

 

Samtalet modereras av Linda Linder ateljerista, föreläsare och författare med fokus på lekfulla estetiska utforskanden.

 

11.30 -12.15

FÖRELÄSNING:

Riskfylld lek som demokratisk handling

Självstyrd lek borde vara en självklarhet i en demokratisk förskola, men det kräver modiga pedagoger för att kunna överkomma rädslor och tillåta en bredare lek-repertoar. Nyfikenhet, utmaningar, och möjligheter att utforska det okända är fyllt med risk - att det misslyckas eller går illa. Föreläsningen förklarar varför riskfylld lek är en nödvändig del av en demokratisk förskola och erbjuder idéer till hur vi kan skapa förskolor som är äventyrliga och så trygga som nödvändigt.

11.30 -12.15

FÖRELÄSNING:

Demokrativerkstad för estetik och teknik

Lyssna till berättelsen om Kvasar makerspace som är en mötesplats , verkstad och lärmiljö för digital kompetens och skapande med IT för barn och pedagoger i Sundbybergs stad. Här vävs teknik ihop med estetik och sinnlighet i en lekfull och experimenterande lärmiljö där barnens initiativ blir bärande i undervisningen. Per är utvecklingsledare på Kvasar och Eva är konstnär som bidragit med estetiska impulser i arbetet. Hör om deras tankar kring hur makerkultur kan bidra till att bygga demokrati.

13.30 -14.30

WORKSHOP

Demokrati ur ett kultur & lekperspektiv

Äntligen är det dags att göra, inte bara lyssna! I workshoppen Demokrati ur ett lek- och kulturperspektiv kommer du handgripligen få bearbeta innehållet under dagen, och viktigast av allt möta andra pedagoger att göra det tillsammans med. Här får ni dela erfarenheter utifrån en gemensam uppgift och tillsammans kavla upp ärmarna för att hitta skapa möjligheter för mer lek och kultur i förskolan. I workshoppen blir just ditt bidrag viktigt. Det är dags att skapa förändring och starta en rörelse tillsammans! 

Workshoppen leds av Linda Linder som instruerar er och stöttar grupperna i processen.  

Förskola_utan_grön_RGB.png
bottom of page