top of page
sol_orange.png

Leader Class
Ledarspåret

Du som köper en Leader Class-biljett kan du välja mellan tre spår; ledarspåret, barnrättspåret eller lek/kulturspåret. Dagen inleds 8.45 och avslutas med en gemensam föreläsning 15.15 för alla spår(se programsidan) däremellan kan du ta del av föreläsningar, fördjupande samtal och workshops i de tre spåren.

STRECK_LILA.png
transparent_bild.png
transparent_bild.png

10.30 -11.15

FÖRDJUPNINGSSAMTAL

Demokrati ur ett ledarperspektiv

Att leda andra kan vara något av det svåraste som finns. Många tror att det bara handlar om hur man kommunicerar och lyckas få sina medarbetare att förstå vad man menar men här har du ett gäng ledare som vet att ledarskap ytterst handlar om att ansvara för att allt är bra. Att leda andra börjar med att leda sig själv och det kan vara det svåraste av allt.

 

Ta del av ett samtal mellan Maria Pelle-Bäck som är chef för det pedagogiska teamet på centrum för lärande och hälsa i Haninge kommun samt föreläsare på Reggio Emilia institutet och Sara Reynolds och Karin Widegren som är rektorskollegor från Floda förskolor som utvecklat idén om det tredje rummet som utgångspunkt för ett demokratisk ledarskap i hela organisationen. 

Samtalet modereras av Erika Kyrk Seger, rektor, föreläsare och författare med fokus på ledaskapets mångbottnade uppdrag.

316989316_541217544206019_917484587570048321_n.jpg

Sara Reynolds

KarinWidegren_edited.jpg

Karin Widegren

Mariapellebäck_edited.jpg

Maria Pelle Bäck

erika.png

Erika Kyrk Seger

11.30 -12.15

FÖRELÄSNING:

Leda med känsla

Kan man ha ett kvalitetsarbete som letar efter en känsla?

Lyssna till rektorskollegorna Sarah Reynolds och Karin Widegren som under de senaste fem åren har styrt om sitt ledarskap utifrån idéen om det tredje rummet. En idé som bygger på ett demokratiskt ledarskap med ett ständigt lyssnande och förhandlande med stort inflytande från pedagogerna och barnen. Ska pedagogerna leda barnen på demokratiska sätt så måste de själva också bli ledda på samma sätt. Att odla ett kollektivt omdöme i en organisation görs inte med manualer, checklistor och kontroll utan bygger på en ständigt pågående dialog. . Hur lyssnar man efter det som sägs, inte sägs och det som kanske bara känns?

13.30 -14.30

WORKSHOP:

Demokrati ur ett ledarskapsperspektiv

Äntligen är det dags att göra, inte bara lyssna! I workshoppen Demokrati ur ett ledarskapsperspektiv kommer du handgripligen få bearbeta innehållet under dagen, och viktigast av allt möta andra ledare att göra det tillsammans med. Här får ni dela erfarenheter utifrån en gemensam uppgift och tillsammans kavla upp ärmarna för att hitta lösningar för ett mer demokratiskt ledarskap i förskolan. I workshoppen blir just ditt bidrag viktigt.  Det är dags att skapa förändring och starta en rörelse tillsammans!  

Workshoppen leds av Erika Kyrk Seger som instruerar och stöttar grupperna i processen.  

Förskola_utan_grön_RGB.png
bottom of page