leader class 

I Leader Class riktar vi oss till dig som arbetar med ledning och organisation i förskolan. Här får du inspiration och verktyg för

organisationsutveckling och förändringsledning.

Moderator hälsar välkommen

8.45 - 9.05

Moderator Frida Samuelsson inleder Förskola21 i en gemensam föreläsning för både Leader Class och Master/Maker Class. Frida startar dagen med att tala om estetikens betydelse för förskolan.

att bygga en hållbar organisation för framtidens förskola vesna Birkedahl

9.15 - 10.45

Framtidens förskola måste vara en förskola med en hållbar organisation som stödjer verksamheten utifrån barnens bästa. En flexibel organisation som förändras när förutsättningarna ändras. De senaste årens vikariebrist och sjukskrivningar har motiverat oss till att ställa om vår organisation till Viljan 2.0. 

 

Jag vill dela med mig av mina erfarenheter och lärdomar genom åren, som banat väg för vårt förändringsarbete. Mitt syfte med föreläsningen är att bjuda på konkreta verktyg jag har i min verktygslåda, inspirera och ingjuta mod till förskolechefer och andra som arbetar med förändringsledning för att ta sin förskola till 2.0.

Framtidens ledarskap för framtidens förskola

Martina Lundström

11.00 - 13.25

Om det visionära ledarskapets betydelse för att skapa en förskola i utveckling. Vilken förskola vill jag/vi skapa och hur involverar (involveras) jag/vi medarbetarna i utvecklingsprocesserna? Om hinder som kan dyka upp på vägen och hur (gemensamma) ställningstaganden (i organisationen) kan hjälpa dig/er att hantera dem.UNDERVISNING I FÖRSKOLAN - ETT MODERERAT SAMTAL MED CHRISTIAN EIDEVALD & KATINKA LEO

13.30 - 14.30

Reviderad läroplan - det innebär gemensamma utmaningar och nya möjligheter! I ett modererat samtal med Christian som funnits med bakom kulisserna till revideringen lyfter vi fram frågeställningar som; "Vad innebär det att involvera annan personal i undervisningen?" 

KEYNOTE:

KROPP, KONST OCH MOTSTÅND

STINA WOLLTER

15.00 - 16.00

Stina Wollter har sannolikt svart bälte i att uttrycka sig i en mångfald av konstnärliga uttrycksformer.

Hon riktar blicken inåt mot den egna personliga livsresan och låter oss generöst möta henne i det svåra samtidigt som hon blickar ut över vår värld och utmanar vårt gemensamma svåra. Dessa komplexa reflektioner och intryck ges modigt och skarpsinnigt uttryck i bild, musik, dans och andra former för berättande. Hon är kroppsaktivisten, berättaren och förebilden som med stor kärlek till kroppen, till det olika står upp för den fria människan.