246806391_586311672821551_6703024036690505907_n-svartvit.png
  • Facebook - Vit Circle

GEZIM
ISUFI

Riskronder eller friskronder?

Gezims föreläsning handlar om hur man via en gemensam idé eller vision kan öka medarbetarnas inre motivation och drivkraft och på så sätt tillsammans skapa goda resultat eller måluppfyllelse. Dessutom ger Gezim deltagarna verktyg och metoder som bidrar till ökat engagemang och arbetsglädje.

 

Gezim Isufi är förskolerektor i Malmö Stad och har jobbat i förskolan som ledare länge. Hans nuvarande fokus i arbetet med sina tre förskolor är dels öppenhet i ledarskapet och vikten av att skifta fokus från problemorientering till positiv lösningsorientering. Gezim jobbar tex med friskhetsfaktorer snarare än riskfaktorer och har infört månatliga friskronder i sina verksamheter. 

Förskola_utan_grön_RGB.png