Är du en Master/maker eller Leader? 


vad passar dig? Master/maker  class eller LEADER CLASS?

I Master & Maker Class riktar vi oss till dig som arbetar med barn i förskolan. Här får du inspirerande föreläsningar, praktiska och intressanta workshops.

I Leader Class riktar vi oss till dig som arbetar med ledning och organisation i förskolan. Här får du inspiration och verktyg för organisationsutveckling och förändringsledning. Här nedan ser du programmet för både Maker/Master Class och Leader Class. I Maker/Master Class ingår en valfri workshop. Vi erbjuder 8 olika workshops under dagen och du väljer själv vilken som passar dig bäst. På vårt Maker Square finns också olika workshops att ta del av, dessa behöver du inte anmäla dig till.