STRECK_LILA.png

PROGRAM

Tema: Värdegrundens och lärmiljöns betydelse i förskolan