top of page
KarinWidegren_edited.jpg

  Karin
  Widegren

  Leader Class

   

  Föreläsning:

  Kan man ha ett kvalitetsarbete som letar efter en känsla?

  Lyssna till rektorskollegorna Sarah Reynolds och Karin Widegren som under de senaste fem åren har styrt om sitt ledarskap utifrån idéen om det tredje rummet. En idé som bygger på ett demokratiskt ledarskap med ett ständigt lyssnande och förhandlande med stort inflytande från pedagogerna och barnen. Ska pedagogerna leda barnen på demokratiska sätt så måste de själva också bli ledda på samma sätt. Att odla ett kollektivt omdöme i en organisation görs inte med manualer, checklistor och kontroll utan bygger på en ständigt pågående dialog. . Hur lyssnar man efter det som sägs, inte sägs och det som kanske bara känns?

  Karin Widegren leder Hästhagen-Uddareds förskoleenhet i Lerums kommun tillsammans med Sarah Reynolds. De har båda lång erfarenhet av att leda i förskolan men det var när de började tänka att de inte bara ledde förskola som deras största insikter om ledarskapet kom.

  Förskola_utan_grön_RGB.png
  bottom of page