top of page
KarinWidegren_edited.jpg

  Karin
  Widegren

  Leader Class

   

  Föreläsning: Kan man ha ett kvalitetsarbete som letar efter en känsla?

  Kan man ha ett kvalitetsarbete som letar efter en känsla?

  Lyssna till rektorskollegorna Sarah Reynolds och Karin Widegren som under de senaste fem åren har styrt om sitt ledarskap utifrån idéen om det tredje rummet. En idé som bygger på ett demokratiskt ledarskap med ett ständigt lyssnande och förhandlande med stort inflytande från pedagogerna och barnen. Ska pedagogerna leda barnen på demokratiska sätt så måste de själva också bli ledda på samma sätt. Att odla ett kollektivt omdöme i en organisation görs inte med manualer, checklistor och kontroll utan bygger på en ständigt pågående dialog. . Hur lyssnar man efter det som sägs, inte sägs och det som kanske bara känns?

  Fördjupande samtal: Demokrati ur ett ledarperspektiv

  Att leda andra kan vara något av det svåraste som finns. Många tror att det bara handlar om hur man kommunicerar och lyckas få sina medarbetare att förstå vad man menar men här har du ett gäng ledare som vet att ledarskap ytterst handlar om att ansvara för att allt är bra. Att leda andra börjar med att leda sig själv och det kan vara det svåraste av allt. Ta del av ett samtal mellan Maria Pelle-Bäck som är chef för det pedagogiska teamet på centrum för lärande och hälsa i Haninge kommun samt föreläsare på Reggio Emilia institutet och Sara Reynolds och Karin Widegren som är rektorskollegor från Floda förskolor som utvecklat idén om det tredje rummet som utgångspunkt för ett demokratisk ledarskap i hela organisationen. 

  Samtalet modereras av Erika Kyrk Seger, rektor, föreläsare och författare med fokus på ledaskapets mångbottnade uppdrag

  Karin Widegren och ​Sarah Reynolds leder Hästhagen-Uddareds förskoleenhet i Lerums kommun strax utanför Göteborg. De har båda lång erfarenhet av att leda i förskolan men det var när de började tänka att de inte bara ledde förskola som deras största insikter om ledarskapet kom.

  Förskola_utan_grön_RGB.png
  bottom of page