• Instagram - Vit Circle

Isak Eriksson

Lekfull källkritik

- kom igång med green screen

Välkomna till en workshop där vi prövar att, på ett lekfullt sätt, arbeta med källkritik i förskolan!

Isak kommer att bjuda på konkreta tips och dela med sig av misstag han gjort på vägen i arbetet med en Greenscreen.

 

Förskolan har tillsammans med vårdnadshavare ett stort ansvar i att förbereda och utbilda barnen så att de får ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. En del av vårt uppdrag i förskolan handlar om att ge barnen kunskap om källkritik och att kunna värdera information på ett lekfullt sätt. 


Isak Eriksson arbetar som barnskötare och IKT-strategi på stiftelsen Stora Sköndal. En stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning.

Förskola_utan_grön_RGB.png